Palvelut

– ja filosofia niiden takana

Ravintoneuvonta

Ruokavalioneuvontaa voisi kuvailla elinikäiseksi sijoitukseksi, koska sitä ei yleensä tarvitse (harjoittelusta poiketen) vaihdella, jotta se toimisi. Erityisesti painonpudotukseen tähtäävän ruokavalion tulisi näkemykseni mukaan koostua ateriankorviketuotteiden sijaan pääasiassa oikeista, laadukkaista ja täyttävistä ruoka-ainesta, jolloin lähtökohdat painonhallinnan onnistumiselle ovat toista luokkaa kuin teollisilla valmisteilla – terveysnäkökulmaa unohtamatta. Toisaalta täydellisyyteen ei ole tarpeellista pyrkiä, joten päivään voi helposti mahduttaa myös “epäoptimaalisempia” ruokavalintoja esimerkiksi aikataulullisten syiden tai puhtaiden mielitekojen takia – myös painoa pudotaessa. Kokonaisuus ratkaisee. Yksi tärkeä asia on myös se, että oli tavoitteena sitten painon pudotus, nostaminen tai sen säilyttäminen, tavoitteena ei ole syödä niin vähän kuin mahdollista vaan itse asiassa täysin päin vastoin.

Suosin ohjeistuksen pohjana ruokapäiväkirjaa, koska siitä näkee mitä, missä ja milloin asiakas on tottunut syömään. Näin tarvittavat muutokset saadaan sovitettua parhaiten yhteen asiakkaan mieltymysten ja päivien kulun kanssa, jolloin uusien tottumusten määrä voidaan minimoida, joka taas osaltaan helpottaa huomattavasti niiden noudattamista. Neuvonta voi kuitenkin olla myös suurpiirteisempää keskustelua ravintoasioista. Kummallakin tavalla toteutettu ohjeistus voidaan tehdä kokonaisuudessaan myös etänä.

Harjoitusohjelmat

Harjoitusohjelmat ovat yksilöllisiä. Ne perustuvat asiakkaan tavoitteisiin, mieltymyksiin, sukupuoleen, ikään, työn rasittavuuteen, aiempaan liikunnalliseen taustaan ja mahdollisiin fyysisiin rajoitteisiin. Lihaskuntoharjoittelussa suosin – aina kun mahdollista – paljon lihaksia kerralla työllistäviä liikkeitä, jolloin isketään monta kärpästä yhdellä iskulla; aikaa säästyy ja niin koordinaatio kuin tasapainokin kehittyvät kuin huomaamatta. Näin varsinkin töissä ja vapaa-ajalla paljon istuvien kohdalla, koska ei ole mieltä harjoittaa istumalihaksia (joita ei kyllä olekaan) vielä salillakin erinäisissä laitteissa istuen.  Tämä tehokkuus saavutetaan niin perinteisillä kuntosalivälineillä kuin esimerkiksi kahvakuulilla, omalla kehonpainolla tai vaikkapa voimistelurenkailla. Harjoitukset voidaan sovittaa myös salin ulkopuolella suoritettaviksi eli kuntosali ei missään nimessä ole ainoa vaihtoehto.

Lihasten lisäksi myös hengitys- ja verenkiertoelimistö on istuessa minimaalisella rasituksella, joten kestävyyskuntoharjoittelullakin on paikkansa, varsinkin jos siitä pitää ja siinä haluaa kehittyä. Puhtaasti terveyden ja painonhallinnan kannalta sen harjoittamisen erikseen voi kuitenkin pitää melko vähäisenä ja keskittyä yksinkertaisesti runsaan liikkeen eli ns. arki-/hyötyliikunnan lisäämiseen, jolloin itse harjoitteluun käytössä oleva – usein niukka – aika saadaan käytettyä hyväksi lihaskuntoharjoittelun parissa.

Vaikka parhaat tulokset saavutetaan (varsinkin harjoittelu-uran alkuvaiheessa) yhteisharjoituksilla (ks. alla), myös etävalmennus on rajoitteisaan huolimatta mahdollista.

Yhteisharjoitukset

Yhteisharjoitukset ovat – varsinkin valmennussuhteen alussa – pääasiassa ohjeistusta ja opastusta oikeisiin liiketekniikoihin, jolloin liikkeet tulee suoritettua oikein ja ennen kaikkea turvallisesti. Yhdessä tehden myös löydetään mahdolliset liikerajoitteet, jolloin niitä voidaan yrittää korjata ja tarvittaessa vaihtaa liikevalikoimaa.

Myös kokeneempien tekijöiden on perusteltua tarkastuttaa tekniikoitaan. Nimittäin mitä enemmän treenivuosia (erityisesti miehillä) kertyy, voi halu isompien kuormien liikuttamiseen johtaa liikkeiden suorittamiseen turvallisuuden kustannuksella. Tähän liittyen, on myös suositeltavaa pohtia treenaako ns. lihasta vai liikettä eli haluaako maksimoida liikkeessä käytettävän kuorman vai lihastyön määrän.

Kun liikkeet alkavat olla hallussa ja tavoitteet selvillä, voi valmentajan rooli – asiakkaan niin halutessa – muuttua enemmän tsemppaavaksi tai jopa käskyttävämmäksi ja viimeisissä toistoissa avustavaksi.

Jälleenmyynti

Ateriankorviketuotteet eivät siis mielestäni ole järkevin mahdollinen tapa tavoitella terveyttä ja painonpudotusta. Joillakin lisäravinteilla on kuitenkin paikkansa jos a. perusruokavalio on kunnossa, b. harjoitellaan tarpeeksi intensiivisesti ja c. harjoittelusta saatavat hyödyt halutaan maksimoida. Hinnastosta pääsee tutustumaan yhteistyönettikauppoihin, joista löytyy – esitetyin alennuksin – lisäravinteiden lisäksi niin harjoitusvälineistöä kuin elintarvikkeita ja ruoka-aineitakin mm. pähkinöistä ja öljyistä kahviin ja teehen. Haluan kuitenkin korostaa, että kyseessä ei ole minkään sortin verkostomarkkinointi vaan toimin yksinkertaisesti ko. nettikauppojen jälleenmyyjänä, joka on vain lisäpalvelu eikä se missään nimessä kuulu olennaisena osana valmennuksiin.

Top